دوشنبه ، ۲۹ شهریور ۱۳۸۹

در حالي محمد خزايي دبير جشنواره فيلم مقاومت در نشست خبري اين جشنواره از لزوم حمايت از فيلمهاي ضد استكباري سخن گفت كه نمود اين سخن در اين جشنواره ديده نمي شود.
به گزارش آويني فيلم، در حالي يازدهمين دوره جشنواره فيلم مقاومت بزودي كليد مي خورد كه در اقدامي غير قابل تصور فيلم "شكارچي شنبه" تنها فيلم ضد صهيونيستي توليد شده در يكي دو سال اخير به بخش بين الملل جشنواره فيلم مقاومت راه پيدا نكرد.
بنا بر گزارش آويني فيلم، اما در اين باره ذكر چند نكته قابل توجه است: 1)محمد خزايي دبير اين دوره از جشنواره در نشست خبري خود چنين عنوان مي كند: بايد پايگاه فيلمسازاني باشيم كه عليه استكبار فيلم مي سازند!
2)سوژه ضد صهيونيستي فيلم "شكارچي شنبه" سوژه اي كاملا بين المللي است و راه نيافتن اين فيلم به جشنواره كمي غير عادي به نظر مي رسد.
3)وقتي در جشنواره اي داخلي فيلم ضد صهيونيستي سانسور!ي شود از جشنواره هايي كه تحت حكمراني صهيونيست هاست چه توقعي ميتوان داشت!
و نكته آخر اينكه وقتي ساخت فيلمي با موضوع جنايات صهيونيست ها كه اتفاقا در جشنواره فجر نيز مورد توجه اهالي سينما و حتي مخاطبان عام سينما قرار گرفت اينگونه مورد بي مهري قرار مي گيرد چه بايد كرد......<< بعدی لیست اخبار قبلی >>
Gaza