چهارشنبه ، ۳۱ شهریور ۱۳۸۹

خبرگزاري فارس: يك مركز فلسطيني از اجراي طرح‌هاي جديد رژيم صهيونيستي در راستاي يهودي‌سازي شهر قديمي قدس به ارزش 5 ميليون شيكل خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه اردني "الراي "، گزارش بخش بررسي حقوق اجتماعي و اقتصادي در مركز قدس كه ديروز منتشر شد، بيانگر اين موضوع است كه وزير گردشگري رژيم صهيونيستي مبلغ 5 ميليون شيكل را براي اجراي طرح‌هاي گردشگري در شهر قديمي قدس، محله "سلوان " و "شيخ جراح " اختصاص داده است و اين اقدام در راستاي تغيير هويت عربي و اسلامي قدس صورت مي‌گيرد. وزير گردشگري رژيم صهيونيستي اعلام كرده است كه دو ميليون شيكل براي اجراي طرح‌هاي شهرك‌سازي در محله سلوان، يك‌ونيم ميليون شيكل براي شهرك‌سازي در شيخ جراح و يك‌‌ونيم ميليون شيكل براي شهرك‌سازي در شهر قدس اختصاص داده است.
بر اساس اين گزارش، شهرداري رژيم صهيونيستي در قدس با همكاري وزارت گردشگري و سازمان ميراث فرهنگي اسرائيل از يك‌سال پيش تاكنون يك كارگروه مشترك براي ساخت‌وساز‌هاي گسترده در محله سلوان ايجاد كرده‌اند.<< بعدی لیست اخبار قبلی >>
Gaza