پس از اعلام استقلال ، و حمایت امریکا از رژیم جعلی دخالت ها ی سازمان ملل بی نتیجه شد صهيونيست‌های غاصب شروع به تصرف شهرها و روستاها و اخراج فلسطيني‌ها از خانه و كاشانه شان كردند و چون با مقاومت مردم فقير و مظلوم مواجه گرديدند جناياتی مانند كشتار دهكده ديرياسين و كفر قاسم را در آوريل 1948 به راه انداختند .
در سـال 1948 جـنـگـنـده هـاى مـصـرى ابـتـدا تـل آويـو پـايـتـخـت اسـرائيـل را بـمـبـاران كـردنـد و نـيـروهـاى زرهـى لبـنـان از شمال ، سوريه و اردن از شرق و مصر از غرب به سوى فلسطين به راه افتادند. در روزهـاى نخست نيروهاى اردن موفق به اشغال بخش عمده اى از بيت المقدس شدند شوراى امنيت كـه ادامـه جـنـگ را بـه ضـرر صـهـيـونـيـسـت هـا مـى ديـد در 2 ژوئن سال 1948 در حالى كه 19 روز از جنگ مى گذاشت خواستار آتش بس شد. صهيونيست ها بعد از ايـن آتـش بـس بـا حـمايت آمريكا و چكوسلواكى شروع به تجهيز قواى نظامى خود كردند، و در سـپـتـامـبـر هـمـان سـال يـعـنـى سـه مـاه بـعـد، آتـش بـس را نـقـض كـردنـد و در داخل فلسطين ، هاگانا «نيروى تهاجمى و تدافعى يهود» منطقه «عك»، جايى كه هزاران عرب از حـيـفـا و نـقـاط ديـگـر بـه آنـجـا پـنـاهـنـده شـده بـودنـد را بـه گـلوله بـسـت و بـه دنـبـال آن تـيـپ هـفتم هاگانا شهر «ناصره» را با درگيرى به تصرف خود در آورد و حملات خود را در خارج به سوى مواضع مصر آغاز كرد.
اعـراب در جـنـگ دوم بـه عـلت فـقـدان فـرماندهى واحد و عدم هماهنگى هاى لازم نتوانستند به طور مطلوب پايدارى كنند و در نتيجه جنگ اعراب و اسرائيل در شرايطى كه 6 هزار كيلومتر مربع از ارضـى بـه اشـغـال صـهـيـونـيـسـت هـا در آمـده بـود بـا مـيـانـجـيـگـرى سـازمـان ملل به پايان رسيد.
در بـهـار سـال 1949، اسرائيل موفقت نامه هاى جداگانه متاركه جنگ ، نه قراردادهاى صلح ، با مـصـر، لبـنـان ، ماوراء اردن و سوريه منعقد كرد. اما اين موافقت نامه ها پايدار نماند و حمله هاى اسـرائيـل هـر چـنـد وقـت يـكـبـار بـه قـسـمـتـى از ايـن كـشـورهـا صـورت مـى گـرفـت . در هـمـان سـال دولت اشغالگر حدود 400 شهر و روستاى عرب نشين فلسطين را تخريب و به جاى آنها جنگل مصنوعى ايجاد كرد.
در سال 1956 بحران بر سر کانال سوئز میان مصر انگلستان و فرانسه بالا گرفت که بدنبال آن رژیم غاصب اتحادی مخفی با دو کشور اروپایی بسته و به مصر اعلام جنگ می کند. پس از آن و بعد از شدید تر شدن بحران سوئز و محکومیت های بین المللی رژیم صهیونیستی مجبور به خروج نیروهای خود از صحرای سینا و باز پس دادن آن به مصر شد.
در پنجم ژوئن 1967 (1387 هـ ق) اسرائيل با يك حمله غافلگيرانه به فرودگاههای كشورهای عربی مصر، سوريه و اردن وارد جنگ شد و كناره غربی رود اردن و نوار غزه در اردن، بلندي‌های جولان در مرز سوريه و صحرای سينا در مصر را اشغال كرد كه به جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل مشهور شد. درس مستقيم شكست اعراب اين بود كه اسرائيل با جنگ كلاسيك رژيم‌های عربي، از بين نمي‌رود بويژه كه متكی به مدرن‌ترين سلاح‌های امريكا و اروپاست و بايد با تقويت گروههای چريكی باآن مبارزه كرد.
احداث شهرك‌های يهودی نشين در مناطق اشغالی با سرعت انجام مي‌شد و دولت اسرائيل مي‌كوشيد چهره اسلامی شهرهائی مانند بيت‌المقدس را تبديل به شهری يهودی نشين سازد. در 11 آگوست 1969 مسجدالاقصی را به آتش كشيدند و علت آن را اتصال سيم‌های برق جلوه دادند دولت غاصب بعنوان يافتن الواح و كتيبه‌ها و يادبودهای انبياء و اقوام گذشته دست به حفاري‌های زيادی در اطراف مسجد صخره و مسجدالاقصی و حرم بيت‌المقدس زد تا بدينوسيله علاوه بر آواره كردن عده‌ای ديگر از اعراب، زمينه ويران سازی و بنای جعلی هیکل سلیمان را فراهم کنند.
ارتش مصر در اكتبر 1973 (1393 هـ ق) بطور ناگهانی و با شعار الله اكبر از كانال سوئز گذشت و با شكستن خط دفاعی بارليو كه در آن زمان به عنوان خط دفاعی تسخير ناپذير معروف بود و حمايت نيروی هوائی به صحرای سينا و داخل خاك اسرائيل هجوم برد و از طرف شرق نيز بطور همزمان نيروی هوائی سوريه تهاجم عليه اسرائيل را آغاز نمود و در همان روزهای اول دهها هواپيمای اسرائيل نابود شد و هزاران اسرائيلی كشته يا اسير شدند. اما با حمايت سريع نظامی امريكا و غرب در روزهای بعد وضع جنگ تغيير كرد و در حالی كه اعراب ديگر از كمك به مصر و سوريه دريغ ورزيدند ارتش اسرائيل با هلی برد نيروها توانست در غرب كانال سوئز منطقه محدودی را به تصرف خويش در آورد. سرانجام در كيلومتر 601 قاهره گفتگو برای پايان دادن به جنگ آغاز گرديد كه با انعقاد قرارداد صلح، جنگ پايان يافت.
پس از جنگ رمضان، انورسادات كه بجای جمال عبدالناصر رهبر ملی مصر به رياست جمهوری رسيده بود، خط سازش با امريكا و غرب را پيش گرفت. در سال 1975 نيز قرارداد سينا را با اسرائيل منعقد ساخت و سرانجام در 1978 در محل كمپ ديويد، با مناخيم بگين نخست‌وزير رژیم صهیونیستی و جيمی كارتر رئيس جمهور امريكا پيمان صلح با اسرائيل را منعقد ساخت و اولين رژيم عرب بود كه موجوديت رژيم غاصب را به رسميت شناخت و شكافی در اعراب بوجود آورد. اين واقعه در آستانه پيروزی انقلاب ايران روی داد. اگر چه حوادث قبلی و خيانت كمپ ديويد آثار يأس و انفعال گسترده‌ای در اعراب و مسلمانان بوجود آورده بود اما پيروزی انقلاب ايران در سال 1979 (1399 هـ ق 1357 هـ ش) و سرنگونی مقتدرترين ژاندرم غرب در منطقه و بزرگترين حامی اسرائيل يعنی رژيم شاه، روح دوباره‌ای به كالبد مبارزات ضد صهيونيستی دميد و نشاط غريبی در لبنان و فلسطين بپا خاست، بويژه كه شعار «امروز ايران فردا فلسطين» سرلوحه شعارهای انقلاب اسلامی ايران بود.
در سال 2000 میلادی بدنبال مقاومت های جانانه حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی مجبور به باز پس دادن اراضی اشغالی جنوب لبنان شد که موجب شادی مردم مسلمان لبنان و فلسطینی ها شد و فصل جدیدی را مبنی برمقاومت تا پیروزی رغم زد. بدنبال تحقیر رژیم صهیونیستی توسط حزب الله لبنان ، رژیم جعلی با انگیزه جبران آن حمله گسترده ای را 12 جولای 2006 با حمایت کامل آمریکا و اروپا به جنوب لبنان آغاز می کند که پس از 33 روز بصورت مفتضحانه ای شکست می خورد و افسانه شکست ناپذیری آن برای همیشه به تاریخ سپرده می شود.
رژیم صهیونیستی بدنبال باز گرداندن اغتدار از دست رفته در 27 دسامبر 2008 به باریکه غزه که مدت ها در محاصره بود ، هجوم می آورد . اما بعد از انجام جنایت های فراوان علیه کودکان و بچه ها و غیر نظا می ها و، پس از 22 روز مقاومت مجبور به عقب نشینی می شود.
منابع: سایت رصد، پی سی سیتی
Gaza